Foça’da bilirkişi raporuna rağmen ÇED süreci başlatıldı

  • 13:06 11 Mayıs 2023
  • Ekoloji
İZMİR - Karagöl Tabiat Parkı’nı, içme suyu havzalarını ve ekolojik yaşamı olumsuz etkileyecek taş ocağı yapımında bilirkişi raporuna rağmen ÇED süreç başlatıldı.
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Foça İlçesinde Karagöl Tabiat Parkı’na ve gölüne yaklaşık 1500 metre uzaklıktaki alanda yapılmak istenen taş ocağı için mahkeme kararına rağmen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Mahkemenin iptal kararı verdiği davaya sunulan bilirkişi raporunda taş ocağının ekolojik yaşama ve su havzalarına zarar verdiği belirtilmiş olmasına rağmen proje için ÇED süreci başlatıldı.
 
Ekolojik yıkım uyarısına rağmen ÇED süreci
 
S.K.Y Petrol Madencilik Şirketinin, proje tanıtım dosyasında belirtilene göre 54.71 hektarlık ruhsat alanı içerisindeki 13.64 hektarlık ÇED alanında yılda 1 milyon kapasiteli kalker ocağı, 260 bin ton kapasiteli kırma-eleme tesisi işletilmesi planlanıyor.  ÇED raporunda İzmir’in Karagöl Tabiat Parkı’na açılmak istenen kalker ocağı ve kırma, eleme tesisinde patlatma yönteminin uygulanacağı belirtiliyor. Rapora göre taş ocağının işletme ömrü 27 yıl olarak belirtilirken ayda 6, yılda ise 722 defa patlatma işlemi yapılacağına yer veriliyor. Yapılan hesaplamalara göre taş ocağı çalışması aşamasında saatte 250 kilogramdan fazla tozun havaya karışacağı tahmin ediliyor.
 
Mahkemenin iptal kararı verdiği davaya sunulan bilirkişi raporunda, taş ocağı işletmesinin tabiat parkına ve ormanlık alana zarar vereceği ifade edilmiş ve İzmir’in içme suyunu sağlayan Değirmendere Barajı’nı olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilmişti.