Sûr’da meraların satıldığı iddiası Meclis’e taşındı

  • 13:21 18 Nisan 2024
  • Siyaset
 
AMED - Sûr ilçesinde kamuya ait meraların satıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıyan DEM Parti Amed Milletvekili Ceylan Akça, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’na bu durumun hayvancılığı nasıl etkilediğini sordu. 
 
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Amed Milletvekili Ceylan Akça, Amed’in Sûr ilçesindeki kamuya ait meraların usulsüz şekilde satışının yapıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Ceylan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sûr ilçesinde kamuya ait meraların usulsüz satışının yapıldığına ilişkin çok sayıda şikâyet aldıklarını belirterek, “Şirketleri, fabrikaları, limanları, köprüleri, enerji tesislerini, koyları hülasa bir halkın bütün yer altı yer üstü varlıklarını sermaye sahiplerine peşkeş çeken iktidar; yüksek enflasyon altında ezilen ve evine et dahi götüremeyen halkın et ihtiyacını ithal yolla yurtdışından karşılarken; yurtiçindeki hayvancılığın ise belini kırmak için türlü yöntemler geliştirmektedir” dedi. 
 
Mera Kanunu hatırlatıldı
 
Önergede, 4342 sayılı Mera Kanunu’na atıfta bulunarak, köyün ortak kullanımında olması gereken “mera, yaylak ve kışlakların özel mülkiyete geçirilemeyeceği, amacı dışında kullanılamayacağı, zaman aşımı uygulanamayacağı, sınırlarının daraltılamayacağı” hatırlatmasında bulunulurken, yine söz konusu kanunun 14’üncü maddesindeki “Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz” ifadelerine vurgu yapıldı.
 
Ceylan, Bakan’a şu soruları yöneltti: 
 
“*Son 10 yılda Diyarbakır genelinde ve Sur ilçesinde ayrı ayrı olmak üzere; vasfı/tahsis amacı değiştirilen meralarda otlatılan hayvan varlığı ne kadardı?
 
 * Önce vasfı/tahsisi değiştirilen sonra da satışı yapılarak özel mülkiyet konusu edilen bu meralardan sonra söz konusu il ve ilçenin hayvancılığı nasıl etkilenmiştir?
 
*Kimi örneklerde kıtalararası et ithalatı yapmaktansa mevcut hayvancılığın her yönüyle korunup büyütülmesine ilişkin bir politikanız bulunmakta mıdır?
 
*Satışı yapılan meraların bulunduğu köy veya belediyelerin ekolojik, tarımsal ve ekonomik özellikleriyle mevcut hayvan varlıkları ve bunların mevcut ile gelecekteki muhtemel gelişmelere etkisi dikkate alınmış mıdır?
 
*Mera satışı yapılan köylerde yeni mera alanlarının tespit ve tahsisi yapılmış mıdır? Kaç köyde kaç mera alanı tahsis edilmiştir?”